ROI-Akademi

Hvordan indsamles data og hvordan bruges det til at foretage beregninger?

”Du får, det du fokuserer på - du får, det du måler”

 

Udfordringen er ofte at stille de korrekte spørgsmål og svarmuligheder, så projektets resultater efterfølgende kan omregnes til værdier og afsondre projektets resultater fra øvrige bedrifter, det kan gøres ved at følge de 10 trin og 12 grundregler.

 

Du vil på workshoppen blive introduceret til at:

 

 • forstå Return on Investment begrebet
 • forstå hvordan effektmåling kan bruges når man skal dokumentere værdien af virksomhedens bedrifter og handlinger
 • identificere potentielle relevante projekter og indsatsområder til effektmåling.
 • finde løsninger til at gå fra forretningsmæssige behov til adfærdsændringer, som fører til ny læring.
 • udvikle relevante evalueringsplaner og dataindsamlingsmetoder til at samle “bløde” og “hårde” data sammen

 

Læs mere om facilitering og uddannelser på de følgende sider.

 

OG se en 3 minutters introdukton på video ved at klikke her

Gør dig langt mere attraktiv ved at dokumentere dine succeser med ROI metoden og få mere forretningsforståelse

Synliggør dine succeser

Om ROI AKADEMIET

 

Return on Investment (ROI) metoden er en effektmålings-proces, der anvendes til at dokumentere resultaterne af projekter inden for HR, markedsføring, sociale medier, kommunikation, IT, salgsaktiviteter etc.

 

Efter i en årrække at have afholdt åbne kurser samt interne workshops i effektmåling efter ROI (Return on Investment) metoden bliver konceptet udvidet, så der fremover er mulighed for at udvikle dine kompetencer via:

 

 • 1 times webinar med introduktion til ROI metoden
 • 1 workshopdag med gennemgang af konceptet og praktiske eksempler
 • Individuel coaching så du kommer i mål med dit projekt

 

Workshopdagen vil blive med vægt på at arbejde med deltagernes udfordringer og beskrive danske cases, som både du og andre kan få glæde af.

 

Hvorfor skal man måle effekten af udviklingsaktiviteter?

”En måling er bedre end 1.000 meninger”

 

Hvilken virksomhed har råd til at foretage aktiviteter, hvis ikke værdien af indsatserne kan måles eller dokumenteres?

 

Efter nogle år med finans- og likviditetskrise stiger interessen voldsomt for at gennemføre effektmålinger på alle former for projekter. Især efter at virksomhederne er blevet opmærksomme på, at indsatser, som skaber det direkte fundament for strategien, har betragtelig større chance for at blive eksekveret og skabe værdi.

 

 

Hvad er ROI metoden?

”Måling er nøglen til forbedring. Hvad du ikke kan måle, kan du ikke styre. Hvad du ikke kan styre, kan du ikke forbedre”

 

ROI metoden er en metodisk målings- og evalueringsproces, der viser seks forskellige målingstyper til at bekræfte effekten af uddannelsesforløb, optimeringsprojekter, udviklingsprocesser og kan ligeledes bruges på markedsførings- og kommunikationsprojekter.

 

Måden er utrolig veldokumenteret og er videreudviklet og forbedret over en tyveårig periode. Der afholdes hvert år flere tusinde effektstudier over hele verden, fordelt på hundredvis af de førende virksomheder inden for produktion, service, almennyttig virksomhed og i statsligt regi.

 

ROI metoden:

 

 • synliggør indsatser og resultater ved at at værdien bliver dokumenteret og mulig at at kommunikere til ledelsen
 • skaber motivation til at opnå endnu bedre slutresultater.
 • er en procesmodel for udviklingsaktiviteter og garanterer kvalitetsstyring
 • gør at deltagerne i projektet kender målet og forstår meningen med projektet
 • hjælper til at træffe bedre beslutninger ud fra et godt grundlag
 • er et godt værktøj til vidensdeling

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPDAG MED PRAKTISKE CASES

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 9.00 - 16.00

Hotel Laudrup Park, Borupvang 2, 2750 Ballerup

 

 

Get in touch:

Copyright @ All Rights Reserved.